جک خنده دار
  • سری جوک های خنده دار

    اقا من رمز موفقیت انیشتین و ادیسون وگراهام بل و دیگر مخترعین وفیزیکدان ها رو پیدا کردم . . . . . اقا اینا ...

    اقا من رمز موفقیت انیشتین و ادیسون وگراهام بل و دیگر مخترعین وفیزیکدان ها رو پیدا کردم . . . . . اقا اینا مثل ما نبودن که میریم دستشویی ایده ساخت ماشین جهنده تا خدمت کار خونه به ذهنمون میرسه ولی میایم ...

    بیشتر بخوانید