طنز های فک و فامیله داریم؟

طنز های فک و فامیله داریم؟
زن پسر خالم زنگ زده به شوهرش که بیا پدرمادرم اومدن شام منتظرتوهستیم. اونم گفت من روساتای مغان هستم باربردم بعد دیدیم از کباب فروشی محلشون اومد بیرون زنشم دید. شوهرش 🙂 زنش...
بیشتر بخوانید

اعتراف های خیلی خیلی خنده دار

اعتراف های خیلی خیلی خنده دار
من موندم این نماینده مجلس که سریال فتیله رودیده… اولا با این همه سن وسالش چطور نشسته پای این برنامه …بعدشم اون واقعا کارای مهمتری نداشته انجام بده …ناسل...
بیشتر بخوانید

سری جوک های …چیست؟

سری جوک های …چیست؟
ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﭼﻴﺴﺖ؟! . . . . . . ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺘﺎى ﻣﻨﻮ میخونین لایک میکنین یعنى ﻣﻨﻮ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕﻛﺮﺩﻳﻦ ﭼﻴﻪ ﺗﺎ ﺍﺳﻢ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻣﻴﺎﺩ ﺳﺮﻳﻊ ﭼﺸﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻣﻴﺰﻧﻪ؟ ……………...
بیشتر بخوانید