عاقا فک و فامیله ما داریم؟

عاقا فک و فامیله ما داریم؟
عاقا ما یه دایی داریم امسال کنکور داده داشتیم رتبه شو سه رقم سه رقم جدا می کردیم که از کانون قلم چی زنگ زدن بهش گفتن ما به تو 5 میلیون میدم فقط نگو میومدی کلاسای ما باید...
بیشتر بخوانید