مرد کور ،که با نگاه روزنامه نگار متحول شد داستان پند آموز

 مرد کورمرد کور

داستان پند آموز مرد کورکه پولدار شد

روزي مرد کوري روي پله‌هاي ساختماني نشسته و کلاه و تابلويي را در کنار پايش قرار داده بود روي تابلو نوشته شده بود: من کور هستم لطفا کمک کنيد. روزنامه نگارخلاقي از کنار او مي‌گذشت، نگاهي به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود.. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اينکه از مرد کور اجازه بگيرد تابلوي او را برداشت آن را برگرداند و اعلان ديگري روي آن نوشت و تابلو را کنار پاي او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن‌روز، روزنامه‌نگار به آن محل برگشت، و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صداي قدم‌هاي او، خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسي است که آن تابلو را نوشته، بگويد که بر روي آن چه نوشته است؟روزنامه‌نگار جواب داد: چيز خاص و مهمي نبود، من فقط نوشته شما را به شکل ديگري نوشتم و لبخندي زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هيچوقت ندانست که او چه نوشته است ولي روي تابلوي او خوانده مي‌شد: امروز بهار است، ولي من نمي‌توانم آنرا ببينم
وقتي کارتان را نمي‌توانيد پيش ببريد، استراتژي خود را تغيير بدهيد. خواهيد ديد بهترين‌ها ممکن خواهد شد. باور داشته باشيد هر تغيير بهترين چيز براي زندگي است. حتي براي کوچکترين اعمالتان از دل، فکر، هوش و روحتان مايه بگذاريد اين رمز موفقيت است ……… لبخند بزنيد

 ازدواج و همسریابی داستان پند آموز

مردی قصد ازدواج داشت پـس بـه یـک بـنـگـاه ازدواج مـراجـعـه کــرد کـه روی آن نـوشـتـه شـده بـود: “بـنـگـاه هـمـسـریـابـی” مـرد در را بـاز کـرد و وارد اتـاقـی شـد کـه دو در داشـت….
روی یـکـی از آنـهـا نـوشـتـه شـده بـود “زشـت” و روی دیـگـری “زیـبــا” در زیـبــا را فـشـار داد و وارد اتـاق شـد….
دو در دیـگــر دیـد,روی یـکـی نـوشـتـه شـده بـود “کـدبـانـو” و روی دیـگـری “شـلـخـتـه” او از در کـدبـانـوی خـوب وارد شـد….
در آنـجـا دو در دیـگــر بـود کـه روی یـکـی “جـوان” و روی دیـگـری “پـا بـه سـن گـذشـتـه” نـوشـتـه شـده بـود….
از در جـوان وارد شـد… تـه اتـاق آیـنـه ی دیـواری بـزرگـی دیـده مـی شـد کـه روی آن نـوشـتـه شـده بـود: “”بـا چـنـیـن ادعــا و تـوقـعـاتـی بـهــتــر اسـت اول خـودتـان را در آیـنـه نـگــاه کـنـیـد!!! “

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.