طنز پ ن پ جدید خنده دار و باحال دی ماه 93 در کافه جوک

طنز پ ن پ جدید خنده دار و باحال دی ماه 93 در کافه جوک
طنز پ ن پ جدید خنده دار و باحال دی ماه 93 در کافه جوک

طنز پ ن پ جدید خنده دار

طنز پ ن پ جدید خنده دار و باحال دی ماه 93 در کافه جوک

طنز پ ن پ جدید خنده دار

رفتم باشگاه سپت نام کنم مسئولش میگه: می خوای ورزش کنی؟ میگم:پ ن پ می خوام ورزشکارهارو تشویق کنم.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

رفتیم دیزی پذی دیزی بزنیم یکی امده میگه: بکوبم؟ پرسیدم دیزیرو؟ گفت:پ ن پ تو سر خودم.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

با مگسکوش مگس میکوشم دوستم میگه: میمیرن ؟ میگم:پ ن پ برای این که من ضایع نشم می افتن رو زمین.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

با خانمم رفتم صحرا مارمولک رو دیده میگه مار مولکه! میگم پ ن پ تمساحه مینی مایزش کردن، یهو جیغ میزنه میگم ترسیدی میگه پ ن پ ترسیدم بخوردت!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

از بلبل می پرسند چرا چه چه میکنی پ ن پ میخوای واست ار ار کنم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

امروز شلوغ کردم رفتم دفتر مدیر گفت بازم شلوغ کردی من چیزی نگفتم گفت خاک تو سرت موقیت پ ن پ رو ازدست دادی میگم پ ن پ به دست اوردم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

داداشم از پرسید : مزدور یعنی خائن . جاسوس ! گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ نوعی موزِ که در مناطق دور میروید

.

.

.

گوشه حیاط عین گداها نشستم رفیقم اومده میگه بیکاری؟میکم پ ن پ استاد دانشگاهم منتظرم شاگردام برن سر کلاس منم برم درسو شروع کنم.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

رفتم اموزشگاه رانندگی تو کلاسش نشستم دختره برگشته بهم میگه توام اومدی رانندگی یاد بگیری گفتم  پ ن پ اومدم اموزش هول دادن ماشین در مواقع اضطراری یاد بگیرم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

دیروز تو مدرسه معلممون داشت ۲ ساعت راجع به این معتادا که برا پول خونواده اشونو میکشن صحبت میکرد یه دفعه یکی از بچه ها دستشو بلند کرد پرسید عاقا اینا عملی ان؟ گفتم پ ن پ تئوری ان!! اینا هنوز امتحانای عملی شونو ندادن؟ یعنی با یه همچین بچه هایی درس میخونیم ما؟!؟ معتادا عملیا تئوری ا من که داشتم زمینو میجویدم خود خنگش استاد: تعریف نکنم بهتره

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

مامور سرشماری: برای روشنایی منزلتان از نیروی برق استفاده میکنید؟ من: «پ نه پ»، دوتا مشعلدار استخدام کردیم، شبا میان خونمون رو روشنایی میبخشن

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

فامیلمون اومده خونمون میگه از وقتی بخاری گذاشتین خونتون اینقدر گرم شده ؟ گفتیم پـَـــ نــه پـَـــ از وقتی توی کانون فرهنگی آموزش ثبت نام کردیم !

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

شکمم درد میکرد دستم و گذاشته بودم رو شکمم بعد دوستم میگه شکمت درد میکنه ؟ گفتم : په نه په رود کوچیک رو بزرگم دعواشون شده دارم میگردم پیداشون کنم اشتی شون بدم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

بعد دو ماه از سربازی برگشتم بچه خواهرم که یک سال و نیمشه رو دیدم میگم وای این همون علیرضا کوچوله اینقد بزرگ شده؟ خواهرم میگه : پ ن پ wive اش رو زدیم رو larg icon .

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

دارم تو حیاطمون موتورمو تعمیر میکنم به مامانم میگم دستمال بیخودی داری؟ میگه میخوای موتورتو تمیز کنی؟ پـــ نــه پــــــ میخوام هل هله کنان برم تو کوچه کردی برقصم.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

صبح اول صبحی نشستم توتاکسی یه دختره با کلی افاده تا اومد بشینه بغل دستم،یهو با صدای بلند باد در کرد!خیلی خودمو کنترل کردم باور کنین خیلی،ولی یهو پوکیدم از خنده چشام هم پراشک…!بعد برداشته میگه چیه خنده داره؟!!منم گفتم پ ن پ این اشک شوقه توچشام!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

نون خریدم دارم میرم اتاقم دوستم رسیده میگه داری میری اتاق میگم پ ن پ نونا حوصلشون سر رفته آوردم دور بزنمشون حالا هم دارم میبرم شهر بازی؛ آخه دوسته من دارم ؟ گیج میزنه!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

با کل فامیل واسه بابابزرگم رفتیم خواستگاری، پیرزنه بهش میگه شما تا حالا ازدواج کردین؟ پ ن پ تک پسر خونه ست، ما ۶۰ نفرو هم از پرورشگاه ورداشته اورده بیایم واسش خواستگاری…

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

میخوام مسواک بزنم…مامانم میگه:میخوای مسواک بزنی؟ میگم:بله مامان جون…. میگه:خمیر دندون زدی روش؟ میگم: بله مامان جون…! میگه:ای خاک تو اون سرت که این همه موقعیت پَــ نَ پَـــ درست کردم واست استفاده نکردی!!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

اومده تو اتاق ،قابِ عکسِ رو دیوار و دیده میگه : وای داداشتــــــــــــه؟ میگم: آره میگه : عکسشـــــــــــه؟ میگم پـــَــ نَ پـــَـــ خودشه ، گذاشتمش رو دیوار با دمپایی کوبیدم رو صورتش،چسبیده به دیوار!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

با کل فامیل واسه بابابزرگم رفتیم خواستگاری، پیرزنه بهش میگه شما تا حالا ازدواج کردین؟ پـَـــ نَ پـَـــ تک پسر خونه ست، ما ۶۰ نفرو هم از پرورشگاه ورداشته اورده بیایم واسش خواستگاری…

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

سگم رو بردم پیش دامپزشک، منشیش میگه سگتون مریضه؟میگم پـــَ نَ پـــَ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

زنگ زدم ۱۱۵، میگه آمبولانس میخواین قربان؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه پلیس ۱۱۰ میخوام. بقیش هم آدامس بدین!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

میرم نونوایی میگم حاجی بش دانا بربری خاشخاشلری ور. میگه سن ترک سن؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ عربم آپگرید شدم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

یارو زنگ زده خونه ما میگه اداره ثبت احوال؟ میگم نخیر. میگه ااااا اشتباه گرفتم؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ شما درست گرفتی من اشتباه ورداشتم !

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

روی میزم ۴ تا کارت خوان دارم بعد مشتری خرید کرده کارتشو در آورده میگه اینا کارت خوانن میگم پ ن پ آناناسن به این شکل تزین شدن

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

با دوست دخترم بودم . دستم تو دستش … . پلیس دیده میگه دوست دخترته !؟؟میگم پـَـ نَ پـَـَــــ کوره بنده خدا .. میخوام از خیابون ردش کنم ماشین نزنه بهش .. میگم شما گشت ِ ارشادی ؟ میگه پـَـَـ نَ پـَـَــــ ما از بهزیستی اومدیم از این کار انسان دوستانه شما قدر دانی کنیم !!!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

تو دیسکو دختره اومده میگه اهل رقصی ؟؟ پـَــــــــ نَ پَـــــــــ اهل کاشانم روزگارم بد نیست ، تکه نانی دارم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

گشت ارشاد دختر پسر رو گرفته, فاطی کماندوی داره ناخنهای دختر رو چِک میکنه… دوستم میپرسه داره به فِرِنچ هاش گیر میده؟؟؟؟ پـَـَـ نَ پـَـَـــ…. داره میگه چه لاکِ خوشرنگی ,چه آرایشی داری، چه دوس پسر خوبی…..!!!

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

به مامانم میگم پول بده!!! میگه اونایی که دو روز پیش گرفتی چی شد؟؟نکنه همشو خرج کردی؟؟؟ تا اومدم بگم پـَـ ….زد تو دهنم,نذاشت حرف بزنم.. . من فقط میخواستم بگم پـَـَـس اندازشون کردم

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

دارم سیگار میکشم مامور اومده میگه داری سیگار میکشی؟ میگم پَـــ نَ پَــــ دارم علامت میدم سرخپوستای قبیله بغلی بفهمن ما اینحائیم.گفت آآآآ اهل پاتوق دات آی آر که هستی سوار شو بریم گفتم کلانتری ؟گفت پَـــ نَ پَــــ بریم قبیله بغلی بگیم اوردیمت لازم نیست شما بیاین…

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

رفتم پیش صاف کار ماشین. یه نگاه به ماشین کرد میگه تصادف کردی؟ گفتم پ ن پ از جلو بندی تکراری خسته شدم گفتم برای تنوع با چکش بکوبم توش همه جاش جدید بشه فرستنده : میگ میگ

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

با دوستامون رفتیم استخر غریق نجاته پرسید میخواین شنا کنین؟؟ گفتم : پ ن پ املاح معدنی ایم اومدیم تو آب حل بشیم؛ مردم استفاده کنن :ه

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

به مامانم با تلفن عمومی زنگ زدم میپرسه: مسعود تو هستی؟ میگم:پ ن پ یوزارسیوم بانوی من.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

واسه نماز صبح پا شدم نماز بخونم بابام برگشته میگه میخوای نماز بخونی گفتم په نه په اقا خروسه سرما خورده قول دارم جاش صبح ها پا شم قو قو لی قو قول کنم :d

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

رسیدم محل کارم دیدم گوشیم نیست! مات و مبهوت که کجا انداختم یادم اومد با تاکسی اومدم. زنگ زدم به گوشیم نه بار طرف گرفته میگه ا گوشی شما دیدم تو تاکسیم مونده. رفتم ازش تحویل بگیرم به من نگاه میکنه شما هم سوارتاکسیم شده بودید!!؟؟ گفتم پ نه پ گوشیم رفته بود دور بزنه دیدم نیومد دیرکرد تماس گرفتم ببینم کجاست.شما جواب دادید!.

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

پریشب تو خیابون میرفتم داشتم با فندکم بازی میکردم، پلیس رد شده میگه اون چیه؟ فندکه؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ مشعل المپیکه دارم میبرم لندن!! میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ و زهرمار، سوار شو بریم… میگم کلانتری؟ میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ میبریمت لندن

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

خوابیده بودم بابام اومد بالا سرم گفت خوابیدی؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ … یه هو بابام زد تو سرم گفت بگیر بخواب! این چرت و پرتا برا فیس بوکه

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

به دوستم میگم بیا با هم شعر بخونین میگه باشه . من میگم یه {توپ دارم} اون میگه قلقلیه. میگم پ ن پ مربعیه

.

.

.

طنز پ ن پ جدید خنده دار

رفتم رستوران شاندیز گارسونه میگه: چیزی میل دارید؟ گفتم:پ ن پ امدم تو رستوران باکلاس بشینم واسه شهرت بازی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.