داستان خیلی خنده دار دروغ دانشجوها برای امتحان مهم

داستان خیلی خنده دار

داستان خیلی خنده دار براتون گذاشتم بخونید و حالش رو ببرید خدایی خیلی باحاله بخونید 1 ساعت میخندید خیلی بد دانشجو ها ضایع میشن نظر فراموشتون نشه لطفا این 100بار

 

 

 

ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ
ﺑﻪ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ .
ﺭﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﻘﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ
ﺳﻮﺍﺭ
ﮐﺮﺩﻥ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ
ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ
ﻫﻢ
ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮﻥ
ﺗﻐﯿﺮﺍﺗﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻭﺭﺩﻥ .
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ
ﻃﻮﺭ
ﺑﺮﺍ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﮔﻔﺘﻦ … ﮐﻪ ﺩﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺭ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩﯾﻢ . ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﻫﻞ ﺩﺍﺩﻥ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺭﺳﻮﻧﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ
ﺩﯾﮕﻪ
ﯾﮏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﺪ .
ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﺭﺱ
ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻦ
ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻣﯿﺮﻥ . ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺸﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺪﻥ .
ﺍﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻣﺎﺩﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ
1- ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ‏( 6
ﻧﻤﺮﻩ ‏)
2- ﮐﺪﺍﻡ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ‏( 14
ﻧﻤﺮﻩ

 

لطفا با گذاشتن نظرات خود ما را خوش حال کنید و به ما روحیه بدید برای پست های بیشتر و زیبا تر و سایتی بزرگ تر و زیبا تر 

اگر شما هم داستان خیلی خنده دار و جالب و زیبایی دارید یا داستان جالب و زیبایی دارید بقرستید تا دیگران هم استفاده کنند و لذت ببرند و شاد شوند

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.